Leverbiopsie

Doel en indicaties

Momenteel kan men i.g.v. een leveraandoening vaak tot een diagnose komen a.h.v. bloedanalysen, echografie, CT scan, MRI,… Soms is echter bijkomende informatie van het leverweefsel zelf noodzakelijk om de diagnose te stellen, om de oorzaak van de leverziekte te achterhalen of om een idee te hebben over de ernst of de evolutie van bepaalde leveraandoeningen.

Techniek

Eerst wordt door de radioloog een echografie uitgevoerd van de lever. Zo kan met een stift op de huid een correcte plaats worden aangeduid waar de punctie veilig kan gebeuren.

Met een fijne naald wordt, na plaatselijke ontsmetting en lokale verdoving, een klein staaltje leverweefsel afgenomen dat verder onderzocht wordt onder de microscoop.

Voorbereiding

U dient nuchter te zijn. Noodzakelijke medicatie mag u wel innemen met een beetje water.

Medicatie

 • Diabetespatiënten die tabletten innemen: niet innemen vóór het onderzoek
 • Diabetespatiënten die insuline gebruiken: aangepaste dosis moet worden afgesproken
 • Bloedverdunners: steeds te stoppen 7-10 dagen vóór de procedure. Te bespreken met uw arts.

Verloop van het onderzoek

 • Het onderzoek gebeurt via een dagopname (dagziekenhuis).
 • Vóór het onderzoek zal er een kleine tube bloed afgenomen worden om de bloedstolling te controleren. Eventueel kan dit ook enkele dagen tevoren door de huisarts gebeuren. U dient dan wel het resultaat mee te nemen.
 • Eerst wordt door de radioloog een echografie uitgevoerd van de lever. Zo kan met een stift op de huid een correcte plaats worden aangeduid waar de punctie veilig kan gebeuren.
 • Na ontsmetting wordt de huid lokaal verdoofd.
 • De biopsie zelf is volledig pijnloos en duurt slechts enkele seconden.

Na het onderzoek:

 • Na de punctie moet u 4 uur op de rechter zijde liggen (dit om nabloeding te voorkomen)
 • Soms ervaart u wat pijn t.h.v. de punctieplaats of de rechter schouder. Dit is normaal en meestal volstaat een klassieke pijnstiller zoals paracetamol.
 • Indien er geen problemen optreden, mag u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.
 • Het resultaat van de biopsie is meestal gekend na enkele dagen. U krijgt een afspraak mee voor de bespreking ervan op de raadpleging.

Complicaties

Een leverbiopsie is een veilig onderzoek. Verwikkelingen komen gelukkig slechts zeer zelden voor. Indien u verdere informatie wenst of vragen heeft, kan u steeds terecht bij uw behandelende arts.

Heeft u nog vragen, of bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, neem gerust contact op met ons!