Classificaties en scores

 • Bismuth classificatie:
  Classificatie van het perihilair cholangiocarcinoom

   
 • Child-Pugh classificatie:
  http://www.mdcalc.com/child-pugh-score-for-cirrhosis-mortality
  Scoresysteem om patiënten met levercirrose onder te verdelen naargelang ernst en zo de prognose te kunnen inschatten.
   
 • Crohn's disease activity index (CDAI):
  http://www.ibdjohn.com/cdai
  Een scoresysteem om een objectieve weerspiegeling te krijgen van de ziekte-aktiviteit bij Crohn patiënten. Dit wordt vooral gebruikt voor evaluatie van (nieuwe) medicatie in studieverband. De CDAI is geen diagnostisch instrument, m.a.w. het kan niet zeggen of een patiënt de ziekte van Crohn heeft of niet. Er bestaat ook een pediatrische versie
   
 • Forrest Classificatie:
  Beschrijving: classificatie om de ernst van niet-portaal hypertensieve hoge digestieve bloedingen in te schatten. Deze geeft ook informatie over het risico op herbloeding. Hierop kan de behandelingsstrategie en endoscopische opvolging worden op afgestemd.

   
 • Los Angeles Classificatie:
  Classificatie ter beschrijving van de ernst van de mucosabeschadiging bij oesofagitis.

   
 • Maddrey's score:
  http://www.mdcalc.com/maddreys-discriminant-function-alcoholic-hepatitis/
  Scoresysteem voor evaluatie van de ernst van alcoholische hepatitis. Vanaf een score 32 worden corticoïden toegediend.
 • Mayo-score:
  http://globalrph.com/medcalcs/mayo-scoring-system/
  Een scoresysteem om de ernst van Colitis Ulcerosa te evalueren. De endoscopische Mayo-score vormt en onderdeel van de Mayo score. Enerzijds is deze score van toepassing om de ziekteactiviteit te evalueren en op te volgen, anderzijds is dit een vereiste om terugbetaling te bekomen voor opstarten van anti-TNF therapie (na 3 infusen dient de Mayo-score gedaald te zijn met ≥ 3 punten en een daling van de endoscopische Mayo score met ≥ punt; vergeleken met de uitgangswaarde)
 • MELD-score:
  http://www.mdcalc.com/meld-score-model-end-stage-liver-disease-12-older/
  Scoresysteem ter evaluatie van de ernst van chronisch leverlijden, dat momenteel gebruikt wordt voor toewijzing van prioriteit voor levertransplantatie
 • Ranson score:
  Evaluatie van de ernst van acute pancreatitis. Criteria (1 punt per criterium) voor de eerste twee dagen, waarvan de puntenscore correleert met de mortaliteit.

   
 • Rutgeerts score:
  Endoscopische evaluatie van de postoperatieve ziekteactiviteit van Crohn patiënten.

   
 • Prague classificatie voor Barrett oesofagitis: