Classificaties en scores

 • SOFA-score:

https://www.mdcalc.com/sequential-organ-failure-assessment-sofa-score

 • Bismuth classificatie:
  Classificatie van het perihilair cholangiocarcinoom

   
 • Child-Pugh classificatie:

​​​http://www.mdcalc.com/child-pugh-score-for-cirrhosis-mortality

Scoresysteem om patiënten met levercirrose onder te verdelen naargelang ernst en zo de prognose te kunnen inschatten.

 

 • Simple Endoscopic Score for Crohn Disease (SES-CD):

https://www.igibdscores.it/en/score-sescd.html

​​Scoresysteem dat gebruikt wordt om de ernst van de ziekte van Crohn te kunnen documenteren (grootte van de ulcera, de uitgebreidheid van de ziekte, aanwezigheid van stenoses,...). Deze score is ontwikkeld als een (vereenvoudigd) alternatief voor de CDEIS waardoor het handiger is in routine gebruik.  

 

 • Montreal Classificatie

 

 

 • Crohn's disease activity index (CDAI):

https://www.igibdscores.it/en/info-cdai.html


Een scoresysteem om een objectieve weerspiegeling te krijgen van de ziekte-aktiviteit bij Crohn patiënten. Dit wordt vooral gebruikt voor evaluatie van (nieuwe) medicatie in studieverband. De CDAI is geen diagnostisch instrument, m.a.w. het kan niet zeggen of een patiënt de ziekte van Crohn heeft of niet. Er bestaat ook een pediatrische versie

 

 • Rutgeerts score​:

https://www.igibdscores.it/en/score-rutgeerts.html

Score die wordt gebruikt ter evaluatie van postoperatieve opflakkering van Crohn t.h.v. de ileo-colische anastomose.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 • Forrest Classificatie:

Beschrijving: classificatie om de ernst van niet-portaal hypertensieve hoge digestieve bloedingen in te schatten. Deze geeft ook informatie over het risico op herbloeding. Hierop kan de behandelingsstrategie en endoscopische opvolging worden op afgestemd. 

Scoresysteem voor evaluatie van de ernst van alcoholische hepatitis. Vanaf een score 32 worden corticoïden toegediend.

 

Een scoresysteem om de ernst van Colitis Ulcerosa te evalueren. De endoscopische Mayo-score vormt en onderdeel van de Mayo score. Enerzijds is deze score van toepassing om de ziekteactiviteit te evalueren en op te volgen, anderzijds is dit een vereiste om terugbetaling te bekomen voor opstarten van anti-TNF therapie (na 3 infusen dient de Mayo-score gedaald te zijn met ≥ 3 punten en een daling van de endoscopische Mayo score met ≥ punt; vergeleken met de uitgangswaarde)

PCUAI-score:

Niet invasieve, gevalideerde en goed betrouwbare score voor evaluatie van ziekte-aktiviteit bij de pediatrische UC-patiënten.

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 • MELD-score:

http://www.mdcalc.com/meld-score-model-end-stage-liver-disease-12-older

Scoresysteem ter evaluatie van de ernst van chronisch leverlijden, dat momenteel gebruikt wordt voor toewijzing van prioriteit voor levertransplantatie.

 

 • Ranson score:
  Evaluatie van de ernst van acute pancreatitis. Criteria (1 punt per criterium) voor de eerste twee dagen, waarvan de puntenscore correleert met de mortaliteit.
 • Paris classificatie colonpoliepen:  

Classificatie voor verschillende types colonpoliepen


 

 • Prague classificatie voor Barrett oesofagitis: