24 uur pH-metrie met impedantiemeting

Doel

De pH-metrie sonde laat toe om een onderscheid te maken of een patiënt een zure- of niet-zure reflux heeft. Zo kan met bij patiënten met typische klachten van “zuurbanden”, die bv. niet goed beantwoorden op een behandeling met zuurremmers, evalueren of er nog steeds zure reflux optreedt. Indien dit het geval is, is het opdrijven van de dosis aangewezen, indien niet, dan betreft het een niet-zure reflux. Igv. atypische reflux-klachten (bv. kropgevoel, heesheid, hoest,…) kan men evalueren of deze veroorzaakt worden door reflux en zo een gepaste behandeling opstarten.

De impedantiemeting evalueert of er terugvloeiing optreedt van vloeistof dan wel lucht. In het laatste geval zal een behandeling met zuurremmers dus niet zijn aangewezen.

Praktisch

De patiënt komt nuchter naar het ziekenhuis naar de afdeling endoscopie. Daar zal door de endoscopie-verpleegkundige een dunne sonde doorheen de neus tot in de slokdarm (net boven de maagingang) worden geplaatst. De correcte positie van de sonde wordt bepaald door een radiografie. De sonde wordt vervolgens aangesloten op een meettoestel, dat de patiënt meeneemt naar huis. De meting neemt 24 uur in beslag. Tijdens de meting mogen de dagelijks activiteiten gewoon worden verdergezet en is eten en drinken toegelaten. Aangezien het toestel niet waterbestendig is, mag men geen bad of douche nemen. De ochtend erop moet de patiënt zich opnieuw aanmelden op de dienst endoscopie en zal de verpleegkundige de sonde verwijderen en afkoppelen van het meettoestel.

De resultaten worden achteraf ingelezen in de computer en geanalyseerd door één van de artsen. Er wordt dan een afspraak meegegeven voor het bespreken van het resultaat met uw verwijzende arts.