Welkom op de website van de dienst maag- darm- en leverziekten van het AZ Rivierenland campus Bornem & Willebroek

- Sinds 1 juni is de dienst gastro-enterologie uitgebreid met Dr. Michiel Schils (zie ook rubriek "gastro team")
- Diëtiste Marthe Ooms zal ons IBD team vervoegen. Een afspraak kan je hier maken.
 
NIEUW:
UZ Leuven heeft in samenwerking met de CCV een brochure opgesteld over voeding en IBD: "voeding en IBD"

 

We zijn een team van 7 artsen gespecialiseerd in gastro-enterologie, dwz. maag-, darm-, leverziekten en proctologie. Wij werken onderling in een volledige associatie en hebben elk ons specifiek interessedomein binnen de gastro-enterologie.

Wij streven ernaar om de beste zorg te bieden voor de ziektebeelden die behoren tot onze specialiteit en dit op een wetenschappelijk gefundeerde wijze. Om dit te realiseren heeft ieder van zijn interessedomein ook zijn subspecialiteit gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat we steeds op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de digestieve oncologie (kanker) , inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa), hepatologie en proctologie. Daarenboven investeren we regelmatig in de meest moderne apparatuur.

Op deze website vindt u de nodige informatie over onze dienst, zoals maken van afspraken, praktische informatie over de verschillende technische onderzoeken, richtlijnen m.b.t. enkele courante ziektebeelden, e.d.

Wij zijn verbonden aan het AZ Rivierenland campus Bornem en Willebroek. Neem ook eens een kijkje op de website van het AZ Rivierenland: https://www.azrivierenland.be/

 

 

 

 

 

 
 
Associatie Gastro B&W
Maatschappelijke zetel: Zwaluwenlaan 17, 2880 Bornem
ondernemingsnummer: 0851.678.113
 

In de kijker


Corona virus

CORONA – Covid -19

De informatie en kennis die men vergaart over het COVID-19 virus evolueert ook voor IBD-patiënten. Op basis van de gegevens die bekend zijn tot februari 2021 kunnen we alvast volgende informatie meegeven. Ongetwijfeld zal er in de toekomst bijkomende informatie beschikbaar zijn en zal dit ook regelmatig aangepast worden op de website. 

Wat betreft de patiënten met IBD heeft men tot op heden niet aangetoond dat deze op zich een verhoogd risico lopen op een ernstig verloop van een Covid-19 infectie. Integendeel, de IBD-patiënten doen het relatief beter aangezien ze de richtlijnen blijbaar heel goed opvolgen. 

Men heeft ook onderzoek gedaan naar het effect van de verschillende behandelingen van IBD-patiënten op het ziekteverloop van een COVID-19 infectie. Hieruit is gebleken dat vooral de inname van hoge dosissen corticoïden en immunosuppressiva (Imuran® of azathioprine en Purinethol®  of mercaptopurine) kunnen aanleiding geven tot een ernstiger ziekteverloop. Vooral leeftijd, overgewicht en onderliggende aandoeningen blijven de belangrijkste risicofaktoren. Wat betreft de biologische geneesmiddelen (infliximab, vedolizumab, adalimumab, ustekinumab, tofacitinib) is er géén verhoogd risico vastgesteld op een ernstiger COVID-19 ziekteverloop. Voor anti-TNF (infliximab en adalimumab) is er mogelijk zelfs een iets beschermend effect vastgesteld.

Rekening houdend met de pro's en contra's is er absoluut geen reden om de therapie voor inflammatoire darmziekten te onderbreken. De gevolgen van een opstoot kunnen namelijk veel ernstiger zijn dan het oplopen van een COVID-19 infectie. 

Op dit moment zijn er in België 3 vaccins beschikbaar tegen COVID-19: Pfizer-BiontechModerna en Astra-Zenaca.

Het vaccin van Pfizer en Moderna zijn via hetzelfde principe ontwikkeld, gebaseerd om een klein deeltje van de genetische informatie van het virus (messenger-RNA). Beide vaccins bieden een zeer goed beschermend effect.

Het 3de vaccin (Astra-Zeneca) baseert zicht op een ander principe (uitgebreider stukje van het genetisch materiaal van het virus waarbij gebruik gemaakt wordt van een voor de mens onschuldig Chimpansee-virus als "vektor"). Het doel is hetzelfde, nl. ons immuunsysteem prikkelen om antilichamen aan te maken tegen het coronavirus. Ook dit vaccin is bijzonder effectief tegen een ernstig ziekteverloop, inclusief opname op intensieve zorgen of overlijden. Er heerst wat verwarring over de werkzaamheid bij bepaalde leeftijdscategorieën, meer bepaald bij de oudere bevolking. Het is voorlopig enkel goedgekeurd voor de leeftijdsgroep 18-55 jaar. Dit is niet omdat het vaccin minder goed zou werken bij ouderen. Enkel omdat er te weinig data zijn bij 55-plussers. We wachten op resultaten van een grote klinische studie in VS.  

Ook IBD-patiënten met een hogere leeftijd en/of met onderliggende aandoeningen zullen met voorrang gevaccineerd kunnen worden. In de bepalingen van de Hoge Gezondheidsraad worden ook patiënten met een "verzwakt immuunsysteem" opgenomen, doch de exacte invulling hiervan is momenteel nog niet gekend. 

Ook voor IBD-patiënten onder behandeling met een immuunsuppressieve therapie zijn de beschikbare vaccins veilig. Aangezien de immunosuppressieve behandeling het immuunsysteem onderdrukt, wordt ook de opgewekte immuunreactie tegen het coronavirus wat onderdrukt. Om die reden proberen we de toediening van het vaccin bij voorkeur te plannen ifv. de lopende IBD-therapie (bv. bij voorkeur niet net nà een infuus of subcutane toediening met een biological). Het is echter belangrijker om de IBD-therapie niet te onderbreken en het vaccin te laten plaatsen wanneer het wordt aangeboden.

De belangrijkste algemene informatie over het coronavirus vind je hier

UPDATE BIRD (Belgian IBD Research en Development) (6/9/2021):  COVID-19 vaccinatie bij IBD patiënten: vraag en antwoord. 

UPDATE (1/9/2021):  Extra vaccinatiedosis tegen COVID-19 bij immuun gecompromitteerde personen vanaf 12 jaar: wanneer, wie, hoe en waar?

De meest recente richtlijnen opgesteld door ECCO (European Crohn and Colitis Organisation) zijn hier terug te vinden. 

Algemene raadgevingen voor IBD-patiënten: samenvattende vuistregels:

  • Stop niet met je medicatie zonder overleg met je gastro-enteroloog.

Als je stopt met je medicatie, kan de IBD opflakkeren en verlaag je daarmee ook je weerstand. Zolang je niet ziek bent raden we aan je medicatie onveranderd verder te zetten. 

  • Bij koorts worden bepaalde medicijnen wel beter (tijdelijk) stop gezet. 

Bij de opstart van de IBD-medicatie werd uitgelegd welke medicatie je beter niet neemt in het geval van een infectie. Meestal worden biologische behandelingen (infliximab, adalimumab, ustekinumab) onderbroken tijdens een infectie. Meestal heeft het geen zin om medicaties zoals methotrexate, azathioprine en salazopyrine te stoppen tijdens een infectie. Bij twijfel : neem contact met IBD-verpleegkundige Veroniek Vandewalle (en/of één van de IBD-artsen).

  •  Wat met vaccinaties?

Ga in op een uitnodiging van de overheid om een vaccin toegediend te krijgen. De overheid zal je uitnodigen en zal rekening houden met risicofactoren zoals gebruik van immunomodulatoren en leeftijd. Je kan dit proces niet beïnvloeden. Het speelt in principe geen essentiële rol welk vaccin je krijgt. Zo mogelijk… krijgt je het vaccin best niet onmiddellijk na de toediening van een biological, stel daarom het toedienen van je biological uit tot minstens een 4-tal dagen nà de vaccinatie. Overleg eventueel met je huisarts of het IBD-team (bvb. IBD-nurse Veroniek Vandewalle). Een infectie met het coronavirus verloopt ernstiger indien je tegelijk een andere luchtweginfectie hebt. Daarom is het goed dat je als IBD-patiënt gevaccineerd bent tegen influenza (griep) en pneumokokken. Je huisarts kan je verder informatie geven over je vaccinatiestatus.

Hoe bescherm je jezelf en anderen:

  • Pas de Corona-richtlijnen van de overheid strikt toe.
  • ​Zorg dat je weerstand zo goed mogelijk is door voldoende slaap en gezonde voeding – niet roken ! 
  • Vertel zorgverleners altijd welke medicijnen je gebruikt en in welke dosering.

Als je ziek bent, stel je routineraadpleging uit, tenzij je een opflakkering hebt van ziekte. Verwittig ons telefonisch of per e-mail.