Inflammatoire Darmziekten

In 2016 hebben we binnen de dienst gastro-enterologie van de Sint-Jozefkliniek een “IBD-unit” opgericht. “IBD” = “Inflammatory Bowel Disease”, de overkoepelende term voor ontstekingsaandoeningen van het darmstelsel zoals ziekte van Crohn en rectocolitis ulcero-hemorrhagica (colitis ulcerosa).

Het is een ziektebeeld dat vooral jonge mensen treft (tussen 18 en 30 jaar), met 2de piekincidentie op latere leeftijd (tussen 60 en 75 jaar). In onze regio lijkt er een belangrijke populatie IBD-patiënten aanwezig te zijn.

IBD is de voorbije jaren geëvolueerd naar een apart subspecialisme binnen de gastro-enterologie zoals ook Digestieve Oncologie (Dr. Tim Rondou en Dr. Lisbeth Vandenabeele), Hepatologie (Dr. Verdonk).

Zoals bij de andere subspecialismen worden voor IBD eigen congressen georganiseerd en verenigingen opgestart: BIRD (Belgian IBD Research Group) en ECCO (European Crohn and Colitis Organization). Sinds enkele jaren zijn er ook verpleegkundige afdelingen van deze organisaties : BINA (Belgian IBD Nurses Association) en N-ECCO (Nurses-ECCO) en eigen patiëntenvereniging CCV (Crohn en Colitis Vereniging) met Medische Adviesraad.

Er is ook een sterke en alsmaar toenemende evolutie naar multidisciplinaire samenwerking met andere disciplines zoals abdominale heelkunde, radiologie, reumatologie, dermatologie, oftalmologie, gynaecologie … omwille van extra-intestinale manifestaties en mogelijke verwikkelingen van het ziektebeeld zowel als van de toegediende medicaties.

De aanwezigheid van een specifiek opgeleide IBD-verpleegkundige wordt als onontbeerlijk geacht is dit concept : essentiële rol in “totaalbenadering” van de patiënt; een vertrouwenspersoon en link tussen patiënt en IBD-artsen voor alle facetten van de ziekte en eventuele verwikkelingen, de behandeling, deelname aan wetenschappelijke studies.

Binnen de dienst gastro-enterologie van AZ Rivierenland campus Bornem&Willebroek zijn er 2 gastro-enterologen met bijzondere expertise in IBD, met name Dr. Van den Steen en Dr. Schils. Daarnaast beschikken we over een diëtiste (Marthe Ooms) en een specifiek opgeleide verpleegkundige, Veroniek Vandewalle (de “IBD-nurse”), die de link zal zijn tussen de patiënt en de artsen, wat aldus de multidisciplinaire samenwerking en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert. Zij speelt een belangrijke rol in de bevordering van een positieve attitude t.o.v. van de ziekte en de verbetering  van de compliance van de patiënt  door het laagdrempelige contact. De specifieke taken omvatten :

 1. Patiënten informeren
  1. Informatie over ziekte en te verwachten verloop, symptomen, verwikkelingen, potentiële heelkunde, …
  2. Infertiliteit, zwangerschap, erfelijkheid
  3. Reisadviezen
  4. Vaccinatiestatus
  5. Rookstop…
 2. Ondersteunen bij medicamenteuze behandeling
  1. Informatie over medicatie verstrekken
  2. Opleiding verzorgen (bv. subcutane injecties) met alle tips and trics
  3. Waken over therapietrouw en opvolging
  4. Aandacht hebben voor potentiele bijwerkingen
 3. Laagdrempelig contact onderhouden met patiënten
  1. Telefonisch advies  geven
  2. Patiënten selecteren die medische hulp nodig hebben: filter naar arts
  3. Systeem ontwikkelen voor “rapid access clinic”
 4. Administratieve taken : attesten, registratie, afspraken …
 5. Deelname aan wetenschappelijke studies faciliteren

Bereikbaarheid :

Telefonisch : 03/890.59.27

Via mail : veroniek.vandewalle@azr.be

Nuttige links m.b.t. ons IBD-centrum:

Folder IBD-centrum

Ziekte van Crohn

Colitis Ulcerosa

Infliximab

Adalimumab

Ustekinumab

Methotrexaat

Voeding bij IBD

 

We streven ernaar om patiënten met IBD de beste zorg en service te bieden !

 

Aanbevolen literatuur

“De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa beter begrijpen”
Recente update door de Medische Adviesraad van de Crohn-en Colitis ulcerosa Vereniging. Zie website. Beknopt maar uitstekend overzicht van alle aspecten van deze aandoeningen. Gastro-enterologen met bijzondere interesse voor ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa kunnen u deze zeer leerrijke brochure kosteloos bezorgen.

“Alles over chronische darmziekten”
Geert D’Haens & Séverine Vermeire  Uitgeverij Lannoo (19,99 euro)

Betrouwbare websites