Dikke darmpoliepen

Wat is een dikkedarmpoliep:

Een poliep is een goedaardig gezwel. Poliepen ontstaan in het slijmvlies dat veel inwendige lichaamsholten bekleedt (zoals de darmen, de neus en de blaas). Poliepen kunnen allerlei vormen en maten hebben (van enkele millimeters tot enkele centimeters groot).

Een dikkedarmpoliep op zich is in principe goedaardig.

We onderscheiden in de dikke darm twee soorten poliepen: de hyperplastische poliepen, die zelden aanleiding geven tot kwaadaardigheid, en de adenomateuze poliepen, die wel kwaadaardig kunnen worden en evolueren naar kanker (carcinoom): adenoom-carcinoom sequentie.

In het verleden is de hyperplastische poliep beschouwd als een volkomen goedaardige poliep. Recent zijn echter de inzichten hierin gewijzigd. Er is vermoedelijk naast de adenoom-carcinoom sequentie ook een hyperplasie-carcinoom sequentie, via het zogenaamde “serrated” adenoom.

Het onderscheid is echter met het blote oog niet te maken. Om deze reden worden poliepen die tijdens een colonoscopie (dikkedarmonderzoek) worden gevonden altijd verwijderd (tenzij technisch onmogelijk). Een poliep wordt na verwijdering altijd onderzocht op kwaadaardige cellen.

Follow-up na verwijdering van hyperplastische poliepen wordt in het algemeen niet aanbevolen; wel wordt follow-up aangeraden bij hyperplastische poliepen met een hoog risico op associatie met darmkanker (zoals proximale localisatie en grootte van meer dan 1 cm.) en bij serrated adenomen.

Waarom ontstaan poliepen:

Het ontstaan van dikkedarmpoliepen is een ouderdomsverschijnsel, waarbij echter ook een factor aanleg meespeelt: sommige mensen hebben aanleg voor het ontwikkelen van dikkedarmpoliepen en lopen daardoor meer risico op dikkedarmkanker. Ook mensen bij wie een erfelijke vorm van dikkedarmkanker in de familie voorkomt, hebben een verhoogde kans op poliepen en daarmee op dikkedarmkanker. Regelmatige controle op en verwijdering van poliepen is dan noodzakelijk.

Symptomen:

Dikkedarmpoliepen geven doorgaans weinig klachten. Toch kunnen poliepen soms klachten veroorzaken (zoals bloed bij de ontlasting, valse stoelgangsnood (bij poliepen in de endeldarm) of grote hoeveelheden slijm zonder ontlasting).

Opvolging na verwijderen van dikkedarmpoliepen:

Indien er poliepen worden gevonden, is opvolging dmv. colonoscopie vereist. De frequentie van controle colonoscopie wordt bepaald door een aantal parameters, waarvoor we verwijzen naar richtlijnen opvolging dikke darmpoliepen.

In functie hiervan zal uw arts een controle colonoscopie voorstellen na bepaalde tijd. Een adequate opvolging van dikkedarmpoliepen vermindert het risico op ontwikkelen van dikkedarmkanker met meer dan 80%.