Helicobacter pylori eradicatie

Belang en behandeling.

Betekenis van Helicobacter pylori:

De weefselstukjes van de maag (biopten) die genomen werden tijdens de gastroscopie tonen de aanwezigheid van een bacterie, genaamd Helicobacter pylori. Deze bacterie kan aanleiding geven tot maagontsteking (gastritis), maag- en duodenumzweer (ulcus) en maaglymfoom (MALT-lymphoma).

Het kan ook één van de factoren zijn die bijdragen in het ontstaan van maagkanker. Het is daarom belangrijk dat deze bacterie uitgeroeid wordt. Het meest efficiënte schema is de zogenaamde “triple therapy”, een combinatie van hooggedoseerde zuurremmers (“PPI” = proton -pomp-inhibitoren) met twee verschillende antibiotica. Van elk medicijn moeten 1 tablet bij het ontbijt en 1 tablet bij het avondmaal ingenomen worden en dit gedurende 14 dagen. Het meest gebruikte schema in België vindt u onder “eerste lijn eradicatieschema Helicobacter pylori”.

Het is erg belangrijk dat de patiënt dit schema nauwgezet en volledig inneemt: in dat geval zijn de genezingspercentages 80 à 90 %. Neveneffecten van de antibiotica zijn relatief frekwent: maag-darmklachten, schimmelinfecties,… De patiënt moet vaak aangespoord worden het schema vol te houden!

Er wordt algemeen aangeraden om na te gaan of het eradicatieschema wel degelijk gelukt is. Hiervoor bestaan verschillende opties: 4 tot 6 weken na het beëindigen van het schema kan ofwel een controle gastroscopie met nieuwe biopsies, ofwel een isotopische C-13 ureum ademtest (dienst Isotopen 03/890.16.82) ofwel een stoelgangsanalyse op H.pylori Ag. Er dient op gelet te worden dat ook de zuurremmers minstens 7 dagen tevoren gestopt werden.

Bij falen van dit “eerstelijns eradicatieschema” kan een “tweedelijns eradicatieschema” voorgeschreven worden: de zgn. “quadruple therapy”, waarbij 4 verschillende medicijnen gecombineerd worden. Zie “tweedelijns eradicatieschema Helicobacter pylori”. Voor de zeer zeldzame gevallen dat ook deze behandeling faalt bestaat er een “derdelijns eradicatieschema”, de zgn. “sequentiele therapie”. Zie “derdelijns eradicatieschema Helicobacter pylori”.

Het is een goede gewoonte om in dat geval, maw. falen van de tweede empirische behandeling, eerst de gevoeligheid van Helicobacter pylori te testen. Dit is evenwel een moeilijke test die slechts in een beperkt aantal laboratoria kan uitgevoerd worden.

Let wel, er zijn meerdere opties voor tweede- en derdelijns eradicatiebehandelingen. Wij hebben geopteerd voor onderstaande schema's.

Volgens de recentste gegevens wordt Tryplera®  als aangeraden als eerstelijns eradicatieschema. Tryplera® heeft een betere tolerantie doch er dient rekening gehouden te worden met de kostprijs (76,35 €).

Eerstelijns eradicatieschema Helicobacter pylori: TRIPLE THERAPY

 • PPI* aan 40mg: 2x1 /dag
 • Amoxicilline 1000mg : 2x1/dag (in geval van penicilline-allergie: levofloxacine 500mg: 2x1/dag)
 • Clarithromycine 500mg: 2x1/dag

=> gedurende 14 dagen

Tweedelijns eradicatieschema Helicobacter pylori: QUADRUPLE THERAPY

 • PPI* aan 40mg: 2x1/dag
 • Bismuth subgalaat of –citraat 500mg: 4x1/dag
 • Doxycycline 100mg: 2x1/dag
 • Metronidazole 500mg: 2x1/dag

=> gedurende 14 dagen

Opmerking: zwarte verkleuring van de stoelgang is mogelijk met bismuthzouten.

ALTERNATIEF: 

Tryplera® 

 • Dosis: 4x3 capsules/dag + PPi (bij voorkeur esomeprazole) aan 2x20 mg/dag gedurende 10 dagen.  

 • Extra aandachtspunten: 

 • Vermijd zon/zonnebank tijdens de behandeling 

 • Geen alcohol drinken tot minstens 24u na afloop van de behandeling 

 • Geen zuivelproducten of dranken met extra calcium gebruiken 

 • Inname nà de maaltijden en voor slapengaan (liefst na extra snack) 

 

 

Aantal capsules Tryplera® 

Aantal capsules PPi aan 20mg 

Na het ontbijt 

Na het middagmaal  

Na het avondmaal 

Voor slapengaan (liefst na een snack)  

 

Derdelijns eradicatieschema Helicobacter pylori: SEQUENTIELE THERAPIE

Bij voorkeur eerst gevoeligheid Helicobacter pylori testen! Hiervoor moeten biopten genomen worden die in kweek worden gezet.

 • 1ste mogelijkheid: sequentiële therapie
  • 7 dagen PPI* aan 40mg 2x1/dag + amoxicilline 1000 mg 2x1/dag 
   gevolgd door: 7 dagen PPI* aan 40mg 2x1/dag + clarithromycine 500mg 2x1/dag + metronidazole 500mg 2x1/dag
    
 • 2de mogelijkheid:
  • PPI* aan 40mg: 2x1/dag
  • Amoxicilline 1000mg : 2x1/dag (In geval van penicilline-allergie: levofloxacine 500 mg: 2x1/dag)
  • Clarithromycine 500mg: 2 x1/dag
  • Metronidazole 500mg 2x1/dag

=> gedurende 14 dagen

 

* esomeprazole, omeprazole, pantoprazole, lansoprazole