Endocarditis profylaxe

De waarde van endocarditis profylaxe voor het verrichten van endoscopische procedures bij patiënten met bepaalde hartafwijkingen is sinds verschillende jaren stof voor discussie. Algemeen kan gesteld worden dat een infectieuze endocarditis zelden veroorzaakt wordt door een endoscopische procedure.

De meest recente richtlijnen (European Society of Endoscopy, European Society of Cardiology):

Antibiotica dienen enkel nog gegeven te worden aan patiënten met hoog risico hartklep afwijkingen als ze procedures ondergaan die een bacteriëmie kunnen veroorzaken met kiemen verantwoordelijk voor een endocarditis. Routine profylaxe bij endoscopische onderzoeken is niet meer aangewezen.

Hoog risico patiënten: 


 • alle kunstkleppen, inclusief bioprothesen en homograft kleppen
 • voorgeschiedenis van endocarditis
 • niet-behandelde congenitale hartafwijking
 • congenitale hartdefecten, gecorrigeerd met prothesemateriaal, binnen de 6 maanden na de procedure
 • onvolledig gecorrigeerde congenitale hartdefecten
 • kleppathologie in transplanthart

Hoog risico procedures: 

 • slokdarmdilataties en plaatsen van prothesen (45% bacteriëmie)
 • laserbehandeling van de slokdarm
 • behandeling slokdarmvarices (vnl. sklerosering of injectie: tot 50% bacteriëmie)
 • procedures bij biliaire obstructie (therapeutisch ERCP)
 • punctie van potentieel geïnfecteerde pancreascysten
 • plaatsen PEG-sonde

Welke antibiotica:

 • Amoxicilline 2g per os , 1 uur voor de procedure of Ampicilline 2g IV , 30 minuten voor de procedure,samen met Gentamycine 1.5mg/kg IV. 6 uur na procedure nog 1 g amoxicilline of Ampicilline per os.
 • bij penicilline allergie: Vancomycine 1g IV 30 minuten voor de procedure, samen met Gentamycine 1.5mg/kg IV