Diabetesbeleid in nuchtere toestand

Elke diabetespatiënt wordt voor een onderzoek op punt gesteld door de betrokken huisarts of geraadpleegde specialist voor hij of zij een endoscopisch onderzoek onder sedatie moet ondergaan (colonoscopie, gastroscopie onder propofol, ERCP)

Maatregelen:

 • Stoppen van orale antidiabetica, met speciale aandacht voor Metformine en de combinatiepreparaten (cfr. Infra): Metformine en de combinatiepreparaten dienen minstens 48 uur vóór en tot 48 uur na het onderzoek onderbroken te worden.

 • Alle patiënten dienen nuchter te zijn en de insuline-injecties worden ’s morgens niet meer gegeven.

Metformine en combinatiepreparaten:

 • Glucophage®
 • Metformine®
 • Metformax®
 • Janumet®
 • Jentadueto®
 • Komboglyze®
 • Vipdomet®
 • Eucreas®
 • Synjardy®
 • Vokanamed®

Bij diabetespatiënten die insuline gebruiken, wordt tijdens de opname een infuus met glucose geplaatst. De glycemiewaarden worden nauwlettend opgevolgd. Bij problemen en duidelijk afwijkende glycemiewaarden, ook na de procedure, worden endocrinoloog en anesthesist verwittigd.