Bloedingsrisico van endoscopische procedures

HOOG risico LAAG risico

Coloscopie (met poliepectomie)

Diagnostische procedures, al dan niet met biopsiename

ERCP met sfincterotomie en/of  ballondilatatie papil/extractive grote lithiasis

Ampullectomie

Stent plaatsing (galweg of pancreas)

ERCP zonder sphincterotomie

Echo-endoscopie zonder naaldbiopt

Enteroscopie

Endoscopische mucosale resection (EMR) of endoscopische submucosale dissection (ESD)  
Endoscopische dilatatie van stricturen (bovenste of onderste digestieve tractus) met ballon of Savary-staven  
Endoscopische behandeling van varices  
Plaatsen PEG-sonde  

Echo-endoscopie met punctie (FNA)

Stent plaatsing in slokdarm, dundarm of colon.

Percutane leverbiopsie

Invasieve proctologische behandelingen

Echo-endoscopie zonder punctie

 

 

Proctologisch onderzoek +/- IR of sclerotherapie

   

Thrombogeen risico igv. onderbreken clopidogrel, prasugrel of ticagrelor

HOOG risico LAAG risico
Drug eluting stent(s) in coronaire arterie(n) < 12 maanden Cononair ischemtisch harlijden zonder stents
Bare metal stent(s) in coronaire arterie(n) < 1 maand CVA
  Perifeer vaatlijden